REN 
LUFT TIL 

ALLE!

airMont leverer digitale løsninger som bidrar til effektivisering av tjenester og økt forbrukerfokus på luftkvalitet. Vår visjon er "Ren luft til alle!"
 

Digitaliserte tjenester som kombinerer bruk av sensorer og kunstig intelligens (AI) med fokus på luftkvalitet, og som er rettet mot kommunal- og statlig sektor samt institusjoner. 

Strategisk kjernekompetanse innenfor sensorelektronikk, fysikk, AI og luftkvalitet.

 
 

Produkt

airMont lanserer nå et digitalisert system for monitorering  av fyring i husholdningspiper for å effektivisere feiertjenesten
og redusere utslipp.

Effektivisering av feiertjenesten

 • Feiing og tilsyn der det er behov

 • Forbedret risikovurdering

 • Færre pipebranner

 • Unngå unødig reisevirksomhet

 • Mer tid til opplysning og brann forebyggende arbeid

feierbilde red B-1000_2.jpg

Renere luft

 • Rene piper forurenser mindre

 • Vedfyring er en av de største kildene til svevestøv i Europa.

 • Forbedret rapportering av utslippsfaktorer til EU og UNECE.

 • Redusert bilkjøring i feiertjenesten

 • Mer tid til opplysning og forebyggende arbeid

 • Færre dødsfall som følge av luftforurensning 

TRYGGERE 

FOR

ALLE!

Peiskos retu 1000.jpg
 

Samarbeidspartnere

samarbeidspartnere.jpg